Klubnyheder

Skal du være badminton dommer?

12. marts 2022, 11.58


Kære NBK Medlemmer. 


Så er der mulighed for at blive uddannet badminton dommer. 

Se dette opslag, og giv klubben besked hvis du vil meldes til. (formand@nordbyen.dk) 

Der er honorar for at tage ud at dømme plus statens takst for kørepenge. 


 

Indbydelse til

DOMMERKURSUS

Badminton Sjælland

 

Badminton Sjælland afvikler dommerkursus for nye dommeraspiranter mellem 16 og 60 år.

 

Kurset afvikles med et nyt koncept, der starter med et støttet hjemmestudie med tilknyttet vejleder. Kurset afsluttes med en teoridag efterfulgt af skriftlig prøve i Lillerødhallerne, Banevej 7, 3450 Allerød

 

Lørdag den 30. april 2022 kl. 10:00 – ca. 16.00 (inkl. frokost)

 

og stigeprøve i Værløsehallerne, Stigager 6, 3500 Værløse

 

Lørdag den 7. maj 2022

 

Efter bestået prøve kan man dømme alle ungdomsrækker og senior op til Mester-rækken. Vil man dømme højere rækker, så skal man senere tage flere dommerkurser.

 

Som dommer forpligter man sig til at tage mindst 4 udkald pr. sæson.

 

Tilmelding: Skal ske gennem den klub, som man vil repræsentere, senest mandag den 11. april 2022. Klubben bedes ved tilmelding på email: prebendangaarde@gmail.com oplyse navn og kontaktoplysninger på dommeraspiranten (minimum e-mail-adresse og telefonnummer).

 

Pris for kurset er kr. 800,-. Som indbetales af klubben samtidigt med tilmeldingen og senest 11. april 2022 på konto 9570-12718888. Husk at påføre, hvilken kursist gebyret dækker.

 

Tilmeldte dommeraspirant vil herefter information og materiale

 

For eventuelle nærmere oplysninger om kurset kontakt:

 Preben Dan (mobil 298 398 44, e-mail: prebendangaarde@gmail.com) eller  

 Peter Hansen (mobil 24 25 82 92, e-mail: peterhansen1106@gmail.dk).

 

Klubbernes opmærksomhed henledes på, at der ifølge turneringsreglementet og holdturneringsreglement tildeles bøder til de klubber, som rekvirerer dommere, men som ikke selv har mindst én egen dommer. For klubber med hold i ligaen og/eller 1. division gælder dog, at de skal have mindst 2 dommere, som ikke må være seniordommere.

 

Med sportslig hilsen

Dommerudvalget

Badminton Sjælland