Klubnyheder

Indkaldelse til generalforsamling 2022

15. marts 2022, 19.04


Kære NBK medlemmer. 


Hermed inviteres alle medlemmer til generalforsamling 2022.

(Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance har stemmeret.)


Tirsdag den 5. april 2022, kl. 17.30 

I år starter vi med fælles spisning, så man bedes melde sin ankomst senest tirsdag den 1. april 2022 på formand@nordbyen.dk

Man er også velkommen til at melde sig udelukkende til general forsamlingen via opslag på holdsport. (Valgfrit)


Ca. 18.15 starter selve generalforsamlingen. 


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før afholdelse (1.april 2022) 


Vi håber igen i år på et stort fremmøde, og særdeles alle de nye forældre til vores stærkt voksende ungdomsafdeling skal være velkomne. Vi har et stærkt fællesskab i NBK, men det er også vigtigt der kommer nye kræfter til. Bestyrelsen skal i år skifte ud på minimum 3 pladser, så mulighederne ligger lige for, hvis man ønsker indflydelse på hvilken retning klubben skal bevæge sig. 


Vel mødt - Formanden / Jimmi Olsen. 


2022 Dagsorden.pdf